Vystavení veteránských SPZ

V současnosti platí v České republice Vyhláška č. 144/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb. o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, který umožňuje pohyb historických vozidel na pozemních komunikacích takřka bez omezení. Pokud se rozhodnete učinit z vašeho stroje historické vozidlo, musíte absolvovat klubovou a následně krajskou testaci, kterou vám zajistí klub, resp. klubová testační komise a krajská testační komise (tyto subjekty musí být nositelem národní autority FIVA).

 

Historické vozidlo (HV) pro účely těchto zásad je vozidlo, které:

a) je mechanicky poháněné silniční vozidlo, splňuje dobovou specifikaci dle FIVA – vozidlo minimálně 30 let staré,

b) je v bezvadném technickém a optickém stavu (např. po renovaci), nebo je ve vzácně zachovalém, původním a historicky korektním stavu a je tak součástí našeho technického a kulturního dědictví.

Testování je rozděleno na testování klubovou testační komisí a krajskou testační komisi:

V případě kladného vyřízení testací vydává RZ odbor dopravy místně příslušného KRAJSKÉHO ÚŘADU ! (nelze RZ vyzvednout na jiném odboru dopravy, než Vaše trvalé bydliště)

 

Testování historického vozidla je platné vždy do 31. 5. následujícího roku a vlastník HV musí požádat o prodloužení doby platnosti testování u příslušné testační komise, která Protokol o testování vystavila. Prodloužení doby testování se provádí na základě pravidelné roční prohlídky a vyznačuje se do vystavených Průkazů historických vozidel nebo Osvědčení o registraci historického vozidla.

 

Rádi bychom naše zákazníky upozornily na skutečnost, že veteránské doklady jsou nepřenosné (např. při prodeji, dědictví atd.) jejich platnost zaniká a vzniká povinnost je vrátit na registrační místo. Z našich zkušeností uvádíme orientační cenu pro vystavení veteránských dokladů na motocykl v rozmezí 3-5 000 Kč.

 

Žádost o provedení testování HV – protokol o testaci

Seznam registračních míst v ČZ + kontakty

Vyhláška č. 355/2006 Sb. o způsobu registrace, provozu a testování historických a sportovních vozidel

Novinky

Informace o legislativní změně při registraci vozidel od 1.1.2015 Více

 

Přidejte si nás na Facebooku a buďte informováni o akcích a novinkách ihned

 

Možnost vyřízení veteránských značek k veteránům u nás zakoupených

 

Možnost komisního prodeje v aukci do 15-ti zemí Evropy Více

 

Informace k vystavení veteránských značek k Vašemu historickému vozidlu Více

 

Možnost odvozu zakoupeného motocyklu na Vámi určené místo


Naši partneři:

 

              Auto Adam