Změna při registraci vozidel

Dne 1.1.2015 vstupuje v platnost zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Přinášíme nejdůležitější změny pro majitele všech motorových vozidel.

 

PŘEVOD VOZIDLA


Zásadní změna spočívá ve zrušení odhlášky vozidla tzv. polopřevodu v místě registrace původního provozovatele  a nahrazení zásadou  „TŘIKRÁT JEDNA“- jeden registr, jedna žádost,jeden úkon, tzn. V EVIDENCI MOTOROVÝCH VOZIDEL V MÍSTĚ POSLEDNÍHO REGISTROVANÉHO  PROVOZOVATELE DOJDE K PŘEREGISTRACI NA NOVÉHO PROVOZOVATELE, a to za osobní účasti původního a nového provozovatele, nebo na základě plné moci, avšak POZOR, registr motorových vozidel nově OD 1.1.2015 vyžaduje OVĚŘENOU PLNOU MOC .   Zápis změny vlastníka nebo provozovatele  v evidenci motorových vozidel musí být provedeny do 10 dnů od přechodu vlastnického práva pod sankcí 50 tis. Kč. Samozřejmostí je uzavřené povinné ručení, platná STK a evidenční kontrola, která bude mít platnost nově pouze 14 dnů.  Nově se SPZ na vozidle nevyměňuje. Vozidlo zakoupené v Ostravě, bude nový majitel bydlící v Praze provozovat s původní ostravskou SPZ. Výměna za "domovskou" SPZ bude možná za lidový poplatek 450 Kč.

 

Pokud máte vozidlo v polopřevodu musíte do  30.6.2015 požádat o doregistraci na Vaši osobu, v opačném případě bude vozidlo považováno za zaniklé. tedy trvale vyřazené.

 

Změnou, která se bude týkat zejména majitelů historických vozidel v renovaci bude částečná úprava podmínek v dočasném vyřazení vozidla z registru, neboli depozitu. Pokud máte SPZ déle než 18 měsíců v depozitu po 1.1.2015, bude na vozidlo pohlíženo jako na vozidlo vyřazené z provozu. Takto vyřazené vozidlo bude opět možné uvést do provozu, nicméně je nezbytné do 31.12.2015 nahlásit na DI místo a účel, kde se vozidlo nachází, pokud tak neučiníte dojde k definitivnímu zániku vozidla, resp. Vašich dokladů. Pokud máte SPZ v depozitu méně než 18 měsíců bude na vozidlo pohlíženo jako na dočasně vyřazené (tedy žádná změna oproti stávajícímu depozitu). Výhodou jistě však bude převádění vozidel na nové majitele v rámci depozitu (nebude vyžadováno povinné ručení, ani platná STK, evidenční kontrola při absenci STK bude povinností).

 

Další novinkou bude SPZ na přání - na základě žádosti vlastníka, či provozovatele vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic. Registrační značka samozřejmě nebude moci obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu. Tyto značky bude možno převést na jiné vozidlo, bude možno je rezervovat (žádost však musí být podána do 3 měsíců od rezervace). Cena těchto značek bude 5 000Kč za jednu tabulku, poplatek za rezervaci 500Kč. Tato část zákona však byla odložena o jeden rok, v platnost vstoupí 1.1.2016.

 

Novinky

Informace o legislativní změně při registraci vozidel od 1.1.2015 Více

 

Přidejte si nás na Facebooku a buďte informováni o akcích a novinkách ihned

 

Možnost vyřízení veteránských značek k veteránům u nás zakoupených

 

Možnost komisního prodeje v aukci do 15-ti zemí Evropy Více

 

Informace k vystavení veteránských značek k Vašemu historickému vozidlu Více

 

Možnost odvozu zakoupeného motocyklu na Vámi určené místo


Naši partneři:

 

              Auto Adam